Logo
Passiivmaja
Passiivmaja
Passiivmaja
Passiivmaja
Passiivmaja
Passiivmaja
 
Vali tegevuspiirkond:
  Registreeri Teenused
Passiivmaja

  Passiivmaja
Passiivmaja Mis on passiivmaja?
/td>

Mis on passiivmaja?

Passiivmajad on hooned, kus on kasutatud väga energiasäästlikke komponente. Nendeks on  väga hästi isoleeritud hoone tarindid, väljamineva soojuse taaskasutamine ning talvisel perioodil  päikesekiirguse kasutamine. Passiivmaja vajab kütmiseks ja jahutamiseks 80% vähem energiat kui teised tavapärastele standarditele vastavad uue hooned ja 90% vähem kui ülejäänud hooned.

Nõuded passiivmaja standardi täitmiseks: 

 • hoone kütmiseks ja jahutamiseks kulub aastas < 15 kWh/(m²a)
 • primaarenergia tarve – küte, soe vesi ja majapidamiseks kuluv elekter < 120 kWh/(m²a)
 • akende soojajuhtivus Uw < 0,8 W/(m²K)
 • piirete õhupidavus n50 < 0,6 korda tunnis

 Peamised passiivmaja omadused:  

 • Kompaktne kuju ja hea soojustus: kõik välispiirded on soojustatud selliselt, et tagada soojajuhtivustegur U-arv < 0,15 W/(m²K). Tuleb vältida külmasildasid.
 • Lõunasse orienteeritus ja päiksevarjude kasutamine: akende paigutus ja kvaliteet peavad võimaldama ära kasutada passiivset päikeseenergiat.  
 • Energiasäästlikud aknad, koos klaaside ja raamidega: aknad (klaasid ja raamid kombineeritult) U-arvuga < 0,8 W/(m²K) ja päikseenergiat kasutav koefitsient 50%.
 • Hoone piirete hermeetilisus: õhu leke läbi ebatiheduste peab olema vähem kui 0,6 hoone ruumala tunnis (n50 < 0,6 h-1).
 • Eelsoojendusega sissepuhutav värske õhk: värske õhu võib majja tuua läbi maa-aluste õhukanalite, mis saab soojuse pinnasest. See süsteem eelsoojendab värske õhu isegi külmadel talvedel kõrgemale kui 5ºC.
 • Tõhus soojatagastus väljaminevalt õhult kasutades õhksoojusvahetit: enamus soojust väljaminevalt õhtult kantakse üle sissetuleva õhu soojendamiseks (soojustagastuse määr on üle 80%).
 • Sooja vee tootmiseks kasutatakse taastuvaid energiaallikaid: päikesepatareid või soojuspumbad annavad vajaliku energia.
 • Energiasäästlikud kodumasinad: vähe energiat tarbivad külmikud, pliidid, sügavkülmikud, lambid, pesumasinad, kuivatid jne on passiivmajas asendamatud.

 Mõned olulisemad heaolutegurid: 

Tarindites puuduvad niiskuskahjustused tagavad tarindite pika kasutusea, seoses sellega on kogu kasutusea jooksul väiksed remondikulud. Samuti on maja või korteri hind müümisel kõrgem.

Tänu külmade pealispindade puudumisele ei teki hallitust ega ole vaja tasuda õigusabikulusid. 

Soojade pealispindade tõttu (maja kõikides kohtades) saab ruume täies mahus kasutada, mis tähendab seda, et voodi võib paigutada ka vastu välisseina. 

Majas on pidevalt värsket õhku. Elanikud ei pea muret tundma, kas maja on piisavalt õhutatud, ega jätma aknaid ohutuse mõttes kaldasendis lahti. Lisaks sellele toimub niiskuse ärajuhtimine sihipäraselt, magamistoa aknad võib (aga ei pea) ööseks kinni jätta, kui tänavamüra und segab. Te magate hästi.

Tänu heale soojusisolatsioonile on majas meeldiv temperatuur ka kuumaperioodide ajal. Kliimaseadet ei ole vaja. Seetõttu ei teki ka kliimaseadme energia-, hooldus-, remondi- ega paranduskulusid.

 

Allikas: Passivhaus Institut Darmstadt

 

  Passiivmaja

 

MTÜ Passiivmaja Infokeskus, Akadeemia tee 19, 12618 Tallinn, Tel. +372 56 604 802, Tel. +372 56 604 105, info@passiivmaja.ee l by HansaNet