Passiivmajadest üldiselt

Mida üldse peetakse passiivmajaks? Passiivmaja (saksa keeles: Passivhaus) on ehitise elujõulisuse tõhususe teadlik standard, mis vähendab ehitise keskkonnajalajälge. See loob ülimadala elujõuga struktuurid, mis ruumi soojenemiseks või jahutamiseks vajavad vähe elujõudu. Šveitsis kasutatakse võrdlusnormi MINERGIE-P. Standard ei ole seotud eraomanditega; lisaks on normi juurde ehitatud ka mõned ärikohad, koolid, lasteaiad ja toidupood. Kaasatud konstruktsioon ei […]